Informacje o Przedszkolu

Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze dla dzieci w Głogowie Małopolskim rozpoczęło działalność 1 września 2008 r. jako Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Małopolskim.
Organem prowadzącym jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Józefa w Głogowie Młp. a nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Tu można znaleźć podstawowe informacje o naszej placówce:

Zapraszamy na krótki film o naszym Przedszkolu!