Artykuły prasowe

Polecamy wszystkim bieżącą lekturę czasopisma WychowujMy!

https://wychowujmy.pl/

Wszystkie numery dostępne są za darmo w wersji elektronicznej pod adresem:

https://wychowujmy.pl/e-wydania/

Dwumiesięcznik „WychowujMY!” i portal WychowujMY.pl chcą służyć wszystkim rodzicom, dziadkom i wychowawcom, zatroskanym o pełny i harmonijny rozwój młodego pokolenia.

W dobie opierania działań wychowawczych wyłącznie na psychologii, a nierzadko i biologii, chcemy na nowo postawić pytanie: „Jak wychowywać?”. Inspiracji będziemy szukać w przemyślanej i sprawdzonej przez wieki klasycznej pedagogice, ona pozwala bowiem oprzeć proces wychowania na solidnym fundamencie, bazującym na zdrowym rozsądku i doświadczeniu codziennego życia.

W czasopiśmie znajdą się działy poświęcone rozwojowi dzieci – ich funkcjonowaniu w życiu rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów; będziemy przybliżać także dorobek wielkich wychowawców oraz zobaczymy, co ciekawego dzieje się w Ministerstwie Edukacji i Nauki.


Dodano 24.09.2022

https://wychowujmy.pl/daleko-od-ascezy/ – O równowadze i odrobinie ascezy wobec dziecięcych zachcianek. – artykuł czasopisma „WychowujMY!”