Grupy przedszkolne

Nasze przedszkole tworzą cztery grupy, z których każda ma swojego świętego Patrona. W każdej z nich realizowany jest program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. W roku przedszkolnym 2020/21 realizujemy program pt. „PLANETA DZIECI” przygotowany przez WSiP.

Grupa 2,5-3 latków: pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski

 • s. mgr Halina Błaszkowicz,
 • Teresa Cioch,
 • s. Michalina Daniela Sichova,
 • Aneta Milanowska (j. ang.)

Grupa 3-4 latków: pod patronatem św. Jana Pawła II

 • mgr Katarzyna Rzepka,
 • Grażyna Kłeczek,
 • Aneta Milanowska (pomoc, j. ang.).

Grupa 4-5 latków: pod patronatem św. Józefa

 • mgr Paulina Machowska,
 • mgr Danuta Latusek (wych. przedszkolne oraz j. ang.),
 • Justyna Biały.

Grupa 5-6 latków: pod patronatem św. Feliksa i Bł. Matki Angeli

 • mgr Ewa Kowalewska,
 • mgr Danuta Latusek (j. ang.).

Planeta dzieci w to nowy cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest wokół idei wychowania przez wartości-codziennego wspierania dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania ,oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy , dobra i piękna. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata. (źródło:www.wsip.pl)

Kontakty do poszczególnych nauczycieli są dostępne na stronie „Kadra pedagogiczna i pracownicy”.