Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna odbywa się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu.

Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, Dz.U. 2017 r., poz. 356).

Gimnastyka korekcyjna − część wychowania fizycznego, obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Mimo to gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. To powoduje, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

Do głównych zadań gimnastyki korekcyjnej zalicza się:

 • uświadomienie dziecku jego deficytu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy;
 • wyeliminowanie kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych;
 • uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
 • opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych;
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • wyrabianie wytrwałości posturalnej;
 • utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości;
 • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:

 • ćwiczenia oddechowe − plecy okrągłe, skolioza
 • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków − plecy okrągłe, odstające łopatki
 • ćwiczenia mięśni brzucha − zwiększona lordoza
 • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy − zwiększona lordoza
 • ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa − zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy.

Źródło: Wikipedia (dostęp: 31.03.2021).