Ramowy plan dnia

6:30 – 8:30 przyjęcia dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna

 • dzieci są aktywne w zakresie organizacji swojego pobytu w przedszkolu
 • podejmują działalność zabawową, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw
 • usamodzielniają się, aktywnie dbają i higienę własną i otoczenia

8:30-9:00 wspólna modlitwa, ćwiczenia poranne i przygotowanie śniadania

9:00-9:20 śniadanie

9:30 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy ruchowe

 • dzieci uczestniczą w przygotowaniu do zabaw i zajęć,
 • pomagają w zagospodarowaniu sali i czynnościach porządkowych,
 • mają okazję wyrównywać deficyty rozwojowe,
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych,
 • dokonują swobodnego wyboru aktywności,
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają swoje potrzeby poprzez uczestnictwo w zabawach zorganizowanych i swobodnych.

10:30-11:30 spacery, zabawy w ogrodzie

 • dzieci podejmują aktywność na świeżym powietrzu, korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych

11:30-12:15 przygotowanie do obiadu, obiad

12:15-14:00 Czas poobiedni

 • leżakowanie (młodsi),
 • relaksacja,
 • zajęcia dodatkowe,
 • praca indywidualna.

14:00-14:40 przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

14:45-16:30 odbiór dzieci z przedszkola, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu

 • dzieci mają czas na zabawy ruchowe, nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie,
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach,
 • uczestniczą w zajęciach wspomagających rozwój intelektualny,
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych.