Koncepcja pracy Przedszkola

W niniejszym dokumencie zawiera się całościowy zarys funkcjonowania Przedszkola, profil absolwenta a także podstawowe kierunki rozwoju i działalności placówki. Czytamy w niej m.in.

W naszym przedszkolu parafialnym troszczymy się o to, by dziecko było na pierwszym miejscu, to ono jest wyznacznikiem podejmowanych działań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i organizacyjnych. Pragniemy korzystać z doświadczeń mądrych wychowawców, którzy mają wiedzę merytoryczną, doświadczenie, posiadają umiejętności komunikacyjne, są życzliwi, cierpliwi, kreatywni na zajęciach potrafią współpracować ze specjalistami.

Zabiegamy o to, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, radośnie i bezpiecznie, nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązku szkolnego. chcemy stworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze partnerskiej współpracy z rodzicami.

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”. Aby więc przez to wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich.

św. Jan Paweł II