Zapisy dzieci

Zapisy dzieci odbywają się w biurze Przedszkola (pon – pt 8:00 – 16:30). Telefon kontaktowy do s. Dyrektor 695 169 606.

Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie § 29 Statutu Przedszkola.

Oprócz karty zgłoszeniowej prosimy o wypełnienie koniecznych zgód i oświadczeń:

§ 29 Statutu Przedszkola

 1. Informacja o rekrutacji dzieci do przedszkola podawana jest na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie oraz na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców systemu wychowania i koncepcji pracy przedszkola.
 3. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zgłoszenia dziecka”.
 5. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.
 6. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor informuje rodziców o jej wyniku.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
  1. rodzeństwo dzieci;
  2. dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych;
  3. dzieci rodziców szukających wsparcia i pomocy w religijnym wychowaniu dzieci.
 8. Jeżeli są wolne miejsca wówczas do przedszkola przyjmowane są dzieci w ciągu całego roku szkolnego.
 9. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.